PERISTIWA SAQIFAH

OLEH : ZABARJUD
Setelah wafatnya Rosulluah Saw. Umat islam dilanda kesedihan yang mendalam, namun dibalik kesedihan tersebut, umat islam diliputi oleh sebuah tanda tanya besar mengeni siap sosok yang pantas untuk menggantikan peran Rosulluah, baik dari sahabat Anshor, maupun Muhajirin sama- sama mengklaim diri sebagai klan yang pantas untuk memilih kholifah pengganti Rosulluah.
Hingga puncaknya terjadi pertemuan di kalangan sahabat Anshor yang dilakukan di Saqifah, Bani Sa’idah. Mereka hendak membai’at Sa’ad Bin Ubadah sebagai kholifah pengganti Rosulluah, Abu bakar, yang mengetahui hal tersebut, maka ia segera menyusul sahabat Anshor bersama Umar Bin khottob dan Abu Ubadah Ibnu Jarroh. Bukan karena ingin mengambil kholifah untuk dirinya, melainkan untuk mencegah fitnah dari golongan, ada yang mengatakan ‘ ’kholifah milik Anshor’’ dan ada pula yang mengtakan  “kholifah milik Muhajirin”.
Suasana di Saqifah semakin memanas dengan masing – masing golongan mengeleuarkan argumen untuk mendukung pilihannya. Bahkan ada dari sekelompok sahabat Anshor yang menyerukan orang –orang Anshor untuk mengambil jabatan kholifah dengan jalan kekeraasan. Ada sahabat Muhajirin yang mengeraskan suaranya, mereka menetang keinginan sekelompok Anshor. Bisa dikatakan, para sahabat kehilangan sebagian besar dari kesadaran mereka karena kematian Rosulluah SAW.  menyibukkan diri pada urusan Kholifah, padahal mereka masih berada dalam suasana kedukaan.
Suasana menjadi sedikit meredup ketika Abu bakar  memulai pembicaraannya, abu bakar berpendapat bahwa yang lebih mengutamakan sahabat Muhajirin sabagai kholifah, bukan dari beliau dari golongan Muhajirin, melainkan karena hijrah menempatkan kaum muhajirin sebagai golongan pendahulu yang masuk islam, beliau berdasar pada firman Allah Ta’ala :
والسابقون الأولون من المهاجرىن و الأنصار
 ‘’ Dan orang –orang yang terdahulu dan permulaan dari kaum muhajirin dan Anshor.’’ (QS. Ath Thaubah : 100)
Kemudian, ia lebih mengutamakan kaum Muhajirin dalam khilafah, juga karena orang-orang Anshor telah menginginkan suatu hal yang menurut kebisaan Rosulluah Saw. Tidak memberikannya pada siapa yang memintanya. Apalagi berhubungan denga Al wilayah (kepemimpinan). Abu bakar teringat hari dimana Al Abbas, paman Nabi, meminta kepada Nabi Saw. Untuk mengangkatnya sebagai pemimpin, maka Nabi  Saw. Menjawab seraya berkata :
انا والله لا نولى هذا الأمر أحدا ىسأله او أحدا ىحرص علىه
 “ Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak memberikan urusan ini kepada seseorang yang memintanya atau seseoran g yang menginginkannya.”
Hal itu di sebabkan karena tanggung – jawab pemerintahan adalah hutang bukan pemberian, pengorbanan bukan penyucian.sehingga apabila seseorang enginginkannya berarti ia tidak menghargai tanggung – jawab yang harus dipikulnya, kemudian abu bakar memgang tangan sahabat Umar bin khottob dan Abu ubaidah Ibnu Jarrah dan berkata pada seua orang yang hadir :
 “ Aku rela dengan salah satu dari kedua orang ini, umar dan abu ubaidah.”
Tangan gemetar,   Umar seakan – akan kejatuhan bara yang menyala. Abu Ubaidah memejamkan kedua matanya yang menangis dengan rasa malu yang sangat. Maka berteriaklah Umar :
والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير اثم أحب الي من أن أؤمر على قوم فىهم أبو بكر
 “ Demi Allah aku lebigh suka dibawa kedepan lalu ditebas leherku tanpa dosa, daripada diangkat, sebagai pemimpin suatu kaum dimana terdapat Abu Bakar’’
Kemudian , umar memegang dan mengangkat tangan kanan Abu Bakar, dan membai’atnya sebagai  kholifah , kemudian diikuti pemuka – pemuka Anshor  untuk mengikuti Umar mebaiat Abu bakar. Seakan –  akan mereka mendapat panggilan dari langit

0 comments: